Voordat u jaarlikse opgawe voltooi word, is dit belangrik om seker te maak dat kontak-, adres-, bank- en openbare offisiersbesonderhede van die entiteit (hetsy vir ’n individu, maatskappy, trust of enige ander entiteit) korrek is, deur dit te bevestig en op te dateer met gebruik van die RAV01-vorm. Die RAV01-besonderhede kan op twee maniere bevestig en opdateer word, naamlik via eFiling of deur ’n SAID-tak te besoek.

Veranderinge wat via eFiling kan geskied:

 • sekere identiteitsinligting (bv. naam en van);
 • bankbesonderhede;
 • adresbesonderhede;
 • kontakbesonderhede; en
 • handelsnaam van ’n entiteit.

Indien die validering van u bankbesonderhede onsuksesvol is op eFiling, sal u versoek word om ’n SAID-tak te besoek om u bankbesonderhede persoonlik te bevestig. Sekere besonderhede soos registrasienommers en ID-nommers sal gesluit wees en die opdatering van hierdie velde kan slegs by ’n SAID-tak gedoen word.

Veranderinge wat slegs by ’n SAID-tak aangebring kan word:

 • Die aard van die entiteit (bv. maatskappy, trust en BK)
 • Identiteitsnommer / paspoortnommer / ondernemingsregistrasienommer (bv. ID-nommer, CIPC nommer of trust nommer ens.)
 • Bankbesonderhede – slegs onder die volgende voorwaardes:
 • wanneer ’n derdeparty se bankbesonderhede betrokke is;
 • wanneer die entiteit ’n trust is;
 • wanneer die entiteit gekodeer as bestorwe boedel; en
 • wanneer bankbesonderhede via eFiling verander word en addisionele validering benodig word.

Opdatering van bankbesonderhede:

Slegs die spesifieke belastingbetalers (individue), publieke amptenare (maatskappye en trusts) en geregistreerde belastingpraktisyns is by magte om bankbesonderhede te wysig.

Dokumente wat nodig is om geregistreerde besonderhede op te dateer sluit in:

 • getekende volmag (waar u van ’n belastingpraktisyn gebruik maak);
 • resolusie vir die aanstelling van die publieke amptenaar (in gevalle anders as ’n individu);
 • gesertifiseerde afskrifte van identiteitsdokumente van belastingbetaler en alle direkteure (in gevalle anders as ’n individu);
 • nuutste registrasie dokumente en akte van oprigting van die entiteit (in gevalle anders as ’n individu);
 • bewys van die fisiese adres van publieke amptenaar asook die entiteit (in gevalle anders as ’n individu); en
 • oorspronklike bankstaat, in die naam van die belastingbetaler, nie ouer as drie maande vanaf die datum van die afspraak nie.

Om enige onnodige besoeke aan ’n SAID-tak te verhoed, beveel ons u aan om ons as u geregistreerde belastingpraktisyn so spoedig moontlik van enige veranderinge aan u geregistreerde besonderhede in kennis te stel, om ons sodoende die kans te gee om u besonderhede te wysig voordat u volgende opgawe ingedien word.


Hierdie artikel is ʼn algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies beskou word nie. Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige foute, verlies of skade wat ondervind word as gevolg van die gebruik van enige inligting vervat in hierdie artikel nie. Kontak altyd ʼn finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde advies. (E&OE)